NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Nguyễn Chung Acc#00901 91.800CARD
Zhao Yun Acc#01260 60.000CARD
TB Đặng Acc#00808 45.900CARD
Manh Pham Acc#01429 18.000CARD
Duy Toàn Acc#00127 91.800CARD
le quoc tri Acc#01478 18.000CARD
Út Qua Acc#03036 780.000CARD
Trần Kiên Cường Acc#01070 66.300CARD
Trần Hải Nam Acc#01074 66.300CARD
Lê Văn Tuấn Acc#01257 120.000CARD
Linh Dương Acc#01611 30.000CARD
Quocthao Acc#01530 36.000CARD
ngocson123 Acc#01624 12.000CARD
Độc Bước Acc#01456 24.000CARD
ngocson123 Acc#02226 108.000CARD
ngocson123 Acc#01186 76.500CARD
Nguyễn Thị Thanh Acc#01300 60.000CARD
Nguyễn Thị Thanh Acc#01579 30.000CARD
Phạm Thành Tiến Acc#01374 30.000CARD
sang Acc#00002 40.800CARD

Video hướng dẫn

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Mã số Acc # 00232

 • Khung:
 • Tướng: 16
 • Skin: 6
 • Ngọc: 81
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
510.000CARD 410.000ATM
 • Tướng: 16
 • Skin: 6
 • Ngọc: 81
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01247

 • Khung:
 • Tướng: 34
 • Skin: 8
 • Ngọc: 62
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
480.000CARD 390.000ATM
 • Tướng: 34
 • Skin: 8
 • Ngọc: 62
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00917

 • Khung:
 • Tướng: 22
 • Skin: 6
 • Ngọc: 67
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
459.000CARD 370.000ATM
 • Tướng: 22
 • Skin: 6
 • Ngọc: 67
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 03055

 • Khung: Khung Kim Cương
 • Tướng: 46
 • Skin: 0
 • Ngọc: 31
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
455.000CARD 370.000ATM
 • Tướng: 46
 • Skin: 0
 • Ngọc: 31
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 03046

 • Khung: Khung Kim Cương
 • Tướng: 47
 • Skin: 0
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
455.000CARD 370.000ATM
 • Tướng: 47
 • Skin: 0
 • Ngọc: 9
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 03045

 • Khung:
 • Tướng: 47
 • Skin: 0
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
455.000CARD 370.000ATM
 • Tướng: 47
 • Skin: 0
 • Ngọc: 9
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 03031

 • Khung: Khung Bạch Kim
 • Tướng: 35
 • Skin: 0
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
455.000CARD 370.000ATM
 • Tướng: 35
 • Skin: 0
 • Ngọc: 6
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 03030

 • Khung: Khung Bạch Kim
 • Tướng: 36
 • Skin: 0
 • Ngọc: 87
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
455.000CARD 370.000ATM
 • Tướng: 36
 • Skin: 0
 • Ngọc: 87
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2
Chát Với Admin Hỗ Trợ