NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Nguyễn Chung Acc#00901 91.800CARD
Zhao Yun Acc#01260 60.000CARD
TB Đặng Acc#00808 45.900CARD
Manh Pham Acc#01429 18.000CARD
Duy Toàn Acc#00127 91.800CARD
le quoc tri Acc#01478 18.000CARD
Út Qua Acc#03036 780.000CARD
Trần Kiên Cường Acc#01070 66.300CARD
Trần Hải Nam Acc#01074 66.300CARD
Lê Văn Tuấn Acc#01257 120.000CARD
Linh Dương Acc#01611 30.000CARD
Quocthao Acc#01530 36.000CARD
ngocson123 Acc#01624 12.000CARD
Độc Bước Acc#01456 24.000CARD
ngocson123 Acc#02226 108.000CARD
ngocson123 Acc#01186 76.500CARD
Nguyễn Thị Thanh Acc#01300 60.000CARD
Nguyễn Thị Thanh Acc#01579 30.000CARD
Phạm Thành Tiến Acc#01374 30.000CARD
sang Acc#00002 40.800CARD

Video hướng dẫn

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Mã số Acc # 01743

 • Khung:
 • Tướng: 33
 • Skin: 12
 • Ngọc: 60
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
294.000CARD 240.000ATM
 • Tướng: 33
 • Skin: 12
 • Ngọc: 60
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00915

 • Khung:
 • Tướng: 26
 • Skin: 12
 • Ngọc: 62
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
285.600CARD 230.000ATM
 • Tướng: 26
 • Skin: 12
 • Ngọc: 62
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00929

 • Khung:
 • Tướng: 27
 • Skin: 14
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
270.300CARD 220.000ATM
 • Tướng: 27
 • Skin: 14
 • Ngọc: 90
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00721

 • Khung:
 • Tướng: 18
 • Skin: 5
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
265.200CARD 220.000ATM
 • Tướng: 18
 • Skin: 5
 • Ngọc: 90
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00939

 • Khung:
 • Tướng: 24
 • Skin: 14
 • Ngọc: 60
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
255.000CARD 210.000ATM
 • Tướng: 24
 • Skin: 14
 • Ngọc: 60
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00482

 • Khung:
 • Tướng: 22
 • Skin: 9
 • Ngọc: 74
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
255.000CARD 210.000ATM
 • Tướng: 22
 • Skin: 9
 • Ngọc: 74
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01927

 • Khung:
 • Tướng: 19
 • Skin: 14
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
252.000CARD 210.000ATM
 • Tướng: 19
 • Skin: 14
 • Ngọc: 90
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00505

 • Khung:
 • Tướng: 25
 • Skin: 5
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
249.900CARD 200.000ATM
 • Tướng: 25
 • Skin: 5
 • Ngọc: 90
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2
Chát Với Admin Hỗ Trợ