NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Tran AnhPhi Acc#00360 34.000CARD
Kẻ Bất Dung Thứ Acc#01754 70.000CARD
Hao Nguyen Acc#01941 10.000CARD
Phuc Diem Acc#01999 40.000CARD
Sơn Đỗ Acc#02089 250.000CARD
Nguyễn Vũ Tuyết Khanh Acc#01515 80.000CARD
Phuc Acc#00550 93.500CARD
Huu Loc Acc#02173 20.000CARD
Phan Thanh Sang Acc#01496 100.000CARD
Nguyễn Hải Nam Acc#01939 40.000CARD
Khoi Nguyen Acc#02137 10.000CARD
nguyenvanvinh Acc#01729 100.000CARD
dai pham Acc#02003 60.000CARD
Dung Quất Bình Sơn Acc#01307 100.000CARD
Huỳnh Gia Huy Acc#02046 100.000CARD
Tú Akira Acc#00014 17.000CARD
Phan Tuấn Anh Acc#01393 40.000CARD
Nghĩa Trung Acc#00135 102.000CARD
Kyanh Nguyen Acc#02000 5.000CARD
Kyanh Nguyen Acc#00059 34.000CARD

Video hướng dẫn

ACC#02186

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Mã số Acc # 01691

 • Khung:
 • Tướng: 20
 • Skin: 6
 • Ngọc: 67
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
150.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 20
 • Skin: 6
 • Ngọc: 67
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01305

 • Khung:
 • Tướng: 17
 • Skin: 5
 • Ngọc: 56
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
150.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 17
 • Skin: 5
 • Ngọc: 56
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01146

 • Khung:
 • Tướng: 20
 • Skin: 6
 • Ngọc: 49
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
148.750CARD 120.000ATM
 • Tướng: 20
 • Skin: 6
 • Ngọc: 49
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01032

 • Khung:
 • Tướng: 17
 • Skin: 4
 • Ngọc: 56
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
148.750CARD 120.000ATM
 • Tướng: 17
 • Skin: 4
 • Ngọc: 56
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00885

 • Khung:
 • Tướng: 20
 • Skin: 8
 • Ngọc: 66
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
148.750CARD 120.000ATM
 • Tướng: 20
 • Skin: 8
 • Ngọc: 66
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01131

 • Khung:
 • Tướng: 20
 • Skin: 9
 • Ngọc: 76
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
144.500CARD 120.000ATM
 • Tướng: 20
 • Skin: 9
 • Ngọc: 76
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00832

 • Khung:
 • Tướng: 17
 • Skin: 7
 • Ngọc: 59
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
144.500CARD 120.000ATM
 • Tướng: 17
 • Skin: 7
 • Ngọc: 59
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00743

 • Khung:
 • Tướng: 17
 • Skin: 3
 • Ngọc: 46
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
144.500CARD 120.000ATM
 • Tướng: 17
 • Skin: 3
 • Ngọc: 46
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2
Chát Với Admin Hỗ Trợ