NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Văn Triều Acc#01786 60.000CARD
Tymtya Phạm Acc#01043 85.000CARD
Hoang Lien Acc#01553 30.000CARD
Le anh Acc#01417 100.000CARD
Nguyễn Phạm Quang Minh Acc#00543 399.500CARD
Thiên Ya Gaming Acc#00197 85.000CARD
Ticci Toby Acc#01997 20.000CARD
Ông'Lão Khóc'Nhè Acc#01422 5.000CARD
Minh Quân Acc#01709 20.000CARD
Kyanh Nguyen Acc#01937 2.000CARD
Phương Lam Đinh Acc#01444 40.000CARD
Ngọc Huỳnh Acc#01636 10.000CARD
Ân Võ Acc#01542 60.000CARD
Ân Võ Acc#02209 40.000CARD
Best ahri Acc#00592 119.000CARD
Ha Nguyen Acc#01751 10.000CARD
Nguyễn Trần Tuan Anh Acc#01239 119.000CARD
Mai tùng Acc#00546 93.500CARD
dai pham Acc#00916 595.000CARD
Mai tùng Acc#01356 120.000CARD

Video hướng dẫn

ACC#02173

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Mã số Acc # 01925

 • Khung:
 • Tướng: 21
 • Skin: 6
 • Ngọc: 59
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
120.000CARD 100.000ATM
 • Tướng: 21
 • Skin: 6
 • Ngọc: 59
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01277

 • Khung:
 • Tướng: 14
 • Skin: 2
 • Ngọc: 47
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
120.000CARD 100.000ATM
 • Tướng: 14
 • Skin: 2
 • Ngọc: 47
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01236

 • Khung:
 • Tướng: 16
 • Skin: 3
 • Ngọc: 38
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
119.000CARD 100.000ATM
 • Tướng: 16
 • Skin: 3
 • Ngọc: 38
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01209

 • Khung:
 • Tướng: 16
 • Skin: 7
 • Ngọc: 52
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
119.000CARD 100.000ATM
 • Tướng: 16
 • Skin: 7
 • Ngọc: 52
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01142

 • Khung:
 • Tướng: 14
 • Skin: 4
 • Ngọc: 52
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
119.000CARD 100.000ATM
 • Tướng: 14
 • Skin: 4
 • Ngọc: 52
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01124

 • Khung:
 • Tướng: 10
 • Skin: 2
 • Ngọc: 44
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
119.000CARD 100.000ATM
 • Tướng: 10
 • Skin: 2
 • Ngọc: 44
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01101

 • Khung:
 • Tướng: 14
 • Skin: 2
 • Ngọc: 47
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
119.000CARD 100.000ATM
 • Tướng: 14
 • Skin: 2
 • Ngọc: 47
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01050

 • Khung:
 • Tướng: 16
 • Skin: 4
 • Ngọc: 53
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
119.000CARD 100.000ATM
 • Tướng: 16
 • Skin: 4
 • Ngọc: 53
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2
Chát Với Admin Hỗ Trợ