NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Kiệt Đinh Acc#01562 15.000CARD
Trần Nghỉ Quang Acc#00161 51.000CARD
mioduy1 Acc#02018 30.000CARD
Tuấn Acc#01283 100.000CARD
Trịnh An Acc#00981 93.500CARD
lê khánh nhân Acc#01500 30.000CARD
Thiên Phong Acc#01806 20.000CARD
Phan Đức Lương Acc#01365 140.000CARD
lê khánh nhân Acc#01544 60.000CARD
lê khánh nhân Acc#01696 50.000CARD
Phạm Đức Thành Acc#01459 130.000CARD
Kiệt Đinh Acc#00035 29.750CARD
Thietgv12 Acc#01355 200.000CARD
Tiến Đạt Acc#02080 30.000CARD
Mai Đỗ Anh Trà Acc#02016 20.000CARD
Thànhh Nguyễnn Acc#02040 40.000CARD
Thànhh Nguyễnn Acc#01958 5.000CARD
Ever Gaming Acc#01632 50.000CARD
Phương Thảo Acc#01948 20.000CARD
Mai Quang Nhật Acc#01305 150.000CARD

Video hướng dẫn

ACC#02111

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Mã số Acc # 01176

 • Khung:
 • Tướng: 13
 • Skin: 4
 • Ngọc: 25
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
153.000CARD 130.000ATM
 • Tướng: 13
 • Skin: 4
 • Ngọc: 25
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01109

 • Khung:
 • Tướng: 18
 • Skin: 3
 • Ngọc: 47
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
153.000CARD 130.000ATM
 • Tướng: 18
 • Skin: 3
 • Ngọc: 47
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01106

 • Khung:
 • Tướng: 18
 • Skin: 4
 • Ngọc: 70
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
153.000CARD 130.000ATM
 • Tướng: 18
 • Skin: 4
 • Ngọc: 70
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01090

 • Khung:
 • Tướng: 15
 • Skin: 5
 • Ngọc: 62
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
153.000CARD 130.000ATM
 • Tướng: 15
 • Skin: 5
 • Ngọc: 62
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01075

 • Khung:
 • Tướng: 18
 • Skin: 5
 • Ngọc: 62
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
153.000CARD 130.000ATM
 • Tướng: 18
 • Skin: 5
 • Ngọc: 62
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01066

 • Khung:
 • Tướng: 18
 • Skin: 6
 • Ngọc: 51
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
153.000CARD 130.000ATM
 • Tướng: 18
 • Skin: 6
 • Ngọc: 51
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01054

 • Khung:
 • Tướng: 18
 • Skin: 3
 • Ngọc: 57
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
153.000CARD 130.000ATM
 • Tướng: 18
 • Skin: 3
 • Ngọc: 57
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01051

 • Khung:
 • Tướng: 15
 • Skin: 4
 • Ngọc: 56
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
153.000CARD 130.000ATM
 • Tướng: 15
 • Skin: 4
 • Ngọc: 56
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2
Chát Với Admin Hỗ Trợ