NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Phat Phan Acc#00682 66.300CARD
Quoc Viet Luong Acc#00923 66.300CARD
long Acc#00156 38.250CARD
Nguyễn Tài Hưng Acc#00898 102.000CARD
dai pham Acc#03034 910.000CARD
Lam Huynh Acc#00411 17.850CARD
Nguyễn Ngọc Trường Sơn Acc#00943 229.500CARD
Nguyễn Việt Thắng Acc#00417 10.200CARD
Nguyễn Việt Thắng Acc#00265 28.050CARD
Trần T.Đạt Acc#01707 12.000CARD
Trần T.Đạt Acc#02006 36.000CARD
Nguyễn Hữu Vũ Châu Acc#01775 18.000CARD
Vothanhtai Acc#00296 15.300CARD
Vothanhtai Acc#01684 24.000CARD
Trần Đức Acc#01062 17.850CARD
Tuấn Nguyễn Acc#01547 3.000CARD
Lê Khải Acc#01659 3.000CARD
MAIKHOI Acc#01064 35.700CARD
Ng Thanh Acc#01731 12.000CARD
Lê Khải Acc#01733 3.000CARD

Video hướng dẫn

ACC#02099

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Mã số Acc # 02226

 • Khung:
 • Tướng: 13
 • Skin: 7
 • Ngọc: 56
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
108.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 13
 • Skin: 7
 • Ngọc: 56
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01126

 • Khung:
 • Tướng: 21
 • Skin: 3
 • Ngọc: 48
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
107.100CARD 90.000ATM
 • Tướng: 21
 • Skin: 3
 • Ngọc: 48
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01089

 • Khung:
 • Tướng: 12
 • Skin: 3
 • Ngọc: 48
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
107.100CARD 90.000ATM
 • Tướng: 12
 • Skin: 3
 • Ngọc: 48
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00830

 • Khung:
 • Tướng: 15
 • Skin: 6
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
107.100CARD 90.000ATM
 • Tướng: 15
 • Skin: 6
 • Ngọc: 90
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00753

 • Khung:
 • Tướng: 18
 • Skin: 6
 • Ngọc: 65
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
107.100CARD 90.000ATM
 • Tướng: 18
 • Skin: 6
 • Ngọc: 65
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00667

 • Khung:
 • Tướng: 18
 • Skin: 4
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
107.100CARD 90.000ATM
 • Tướng: 18
 • Skin: 4
 • Ngọc: 90
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00598

 • Khung:
 • Tướng: 19
 • Skin: 8
 • Ngọc: 70
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
107.100CARD 90.000ATM
 • Tướng: 19
 • Skin: 8
 • Ngọc: 70
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00779

 • Khung:
 • Tướng: 15
 • Skin: 3
 • Ngọc: 52
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
102.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 15
 • Skin: 3
 • Ngọc: 52
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2
Chát Với Admin Hỗ Trợ