NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Phat Phan Acc#00682 66.300CARD
Quoc Viet Luong Acc#00923 66.300CARD
long Acc#00156 38.250CARD
Nguyễn Tài Hưng Acc#00898 102.000CARD
dai pham Acc#03034 910.000CARD
Lam Huynh Acc#00411 17.850CARD
Nguyễn Ngọc Trường Sơn Acc#00943 229.500CARD
Nguyễn Việt Thắng Acc#00417 10.200CARD
Nguyễn Việt Thắng Acc#00265 28.050CARD
Trần T.Đạt Acc#01707 12.000CARD
Trần T.Đạt Acc#02006 36.000CARD
Nguyễn Hữu Vũ Châu Acc#01775 18.000CARD
Vothanhtai Acc#00296 15.300CARD
Vothanhtai Acc#01684 24.000CARD
Trần Đức Acc#01062 17.850CARD
Tuấn Nguyễn Acc#01547 3.000CARD
Lê Khải Acc#01659 3.000CARD
MAIKHOI Acc#01064 35.700CARD
Ng Thanh Acc#01731 12.000CARD
Lê Khải Acc#01733 3.000CARD

Video hướng dẫn

ACC#02091

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Mã số Acc # 00728

 • Khung:
 • Tướng: 18
 • Skin: 3
 • Ngọc: 45
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
117.300CARD 100.000ATM
 • Tướng: 18
 • Skin: 3
 • Ngọc: 45
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00615

 • Khung:
 • Tướng: 18
 • Skin: 4
 • Ngọc: 56
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
117.300CARD 100.000ATM
 • Tướng: 18
 • Skin: 4
 • Ngọc: 56
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00555

 • Khung:
 • Tướng: 21
 • Skin: 11
 • Ngọc: 79
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
117.300CARD 100.000ATM
 • Tướng: 21
 • Skin: 11
 • Ngọc: 79
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00510

 • Khung:
 • Tướng: 21
 • Skin: 6
 • Ngọc: 49
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
117.300CARD 100.000ATM
 • Tướng: 21
 • Skin: 6
 • Ngọc: 49
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00494

 • Khung:
 • Tướng: 16
 • Skin: 5
 • Ngọc: 67
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
117.300CARD 100.000ATM
 • Tướng: 16
 • Skin: 5
 • Ngọc: 67
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00318

 • Khung:
 • Tướng: 18
 • Skin: 5
 • Ngọc: 77
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
117.300CARD 100.000ATM
 • Tướng: 18
 • Skin: 5
 • Ngọc: 77
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00234

 • Khung:
 • Tướng: 22
 • Skin: 5
 • Ngọc: 67
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
114.750CARD 100.000ATM
 • Tướng: 22
 • Skin: 5
 • Ngọc: 67
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01059

 • Khung:
 • Tướng: 20
 • Skin: 11
 • Ngọc: 57
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
112.200CARD 90.000ATM
 • Tướng: 20
 • Skin: 11
 • Ngọc: 57
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2
Chát Với Admin Hỗ Trợ