NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Ti CanDy Acc#03053 455.000CARD
Ti CanDy Acc#03032 455.000CARD
Tuấn Phạm Acc#03051 780.000CARD
Tuấn Phạm Acc#03043 520.000CARD
Bé Kẹo Acc#00529 17.850CARD
Trần Đức Nhân Acc#03041 195.000CARD
Trần Khải Acc#00497 270.300CARD
John Nguyễn Acc#01328 48.000CARD
Manh Pham Acc#00768 249.900CARD
Hoàng tuấn Acc#00980 61.200CARD
Nguyễn Hồng Phương Acc#01635 30.000CARD
Văn Thái Acc#01390 18.000CARD
trần nhật Minh Acc#01576 12.000CARD
Sanjj Duy Acc#01615 18.000CARD
dai pham Acc#03048 650.000CARD
Nguyễn Luân Acc#01492 18.000CARD
Dau Tran Acc#01487 30.000CARD
Nguyễn Quốc Khánh Acc#00658 35.700CARD
Nguyễn Triệu Thiên Trí Acc#03052 520.000CARD
dai pham Acc#03022 325.000CARD

Video hướng dẫn

ACC#02066

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Mã số Acc # 00756

 • Khung:
 • Tướng: 20
 • Skin: 15
 • Ngọc: 60
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
137.700CARD 120.000ATM
 • Tướng: 20
 • Skin: 15
 • Ngọc: 60
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00643

 • Khung:
 • Tướng: 18
 • Skin: 8
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
137.700CARD 120.000ATM
 • Tướng: 18
 • Skin: 8
 • Ngọc: 90
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00338

 • Khung:
 • Tướng: 21
 • Skin: 6
 • Ngọc: 67
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
137.700CARD 120.000ATM
 • Tướng: 21
 • Skin: 6
 • Ngọc: 67
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00340

 • Khung:
 • Tướng: 19
 • Skin: 11
 • Ngọc: 81
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
135.150CARD 110.000ATM
 • Tướng: 19
 • Skin: 11
 • Ngọc: 81
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00997

 • Khung:
 • Tướng: 19
 • Skin: 5
 • Ngọc: 42
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
132.600CARD 110.000ATM
 • Tướng: 19
 • Skin: 5
 • Ngọc: 42
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00908

 • Khung:
 • Tướng: 21
 • Skin: 7
 • Ngọc: 63
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
132.600CARD 110.000ATM
 • Tướng: 21
 • Skin: 7
 • Ngọc: 63
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00907

 • Khung:
 • Tướng: 23
 • Skin: 8
 • Ngọc: 63
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
132.600CARD 110.000ATM
 • Tướng: 23
 • Skin: 8
 • Ngọc: 63
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00895

 • Khung:
 • Tướng: 23
 • Skin: 7
 • Ngọc: 69
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
132.600CARD 110.000ATM
 • Tướng: 23
 • Skin: 7
 • Ngọc: 69
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2
Chát Với Admin Hỗ Trợ