NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Hùng Phan Acc#01282 48.000CARD
Bao Tran Ngoc Acc#01725 6.000CARD
dinhquangtho426 Acc#02099 12.000CARD
Võ quốc vinh Acc#01182 48.450CARD
Vàotìmđi Rồisẽthấy NickthôiMà Acc#02053 24.000CARD
Bùi Minh Thuận Acc#01201 51.000CARD
Bùi Minh Thuận Acc#01475 42.000CARD
Nguyễn Hoàn Acc#01590 18.000CARD
Gái Họ Đặng Acc#00663 204.000CARD
An Nhàn Acc#01090 91.800CARD
Thinh Ha Acc#01637 6.000CARD
dai pham Acc#00922 331.500CARD
Minh Quân Acc#01720 18.000CARD
Người Đặc Biệt Acc#01318 48.000CARD
Hồng Phúc Acc#01357 42.000CARD
Huy Ca Acc#01521 18.000CARD
Nhất Chi Hoa Acc#00927 163.200CARD
Nguyễn Ngọc Mạnh Acc#00206 107.100CARD
Thi Thien Nguyen Acc#01525 18.000CARD
Đỗ Quý Hải Acc#01586 18.000CARD

Video hướng dẫn

ACC#02006

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Mã số Acc # 00340

 • Khung:
 • Tướng: 19
 • Skin: 11
 • Ngọc: 81
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
135.150CARD 110.000ATM
 • Tướng: 19
 • Skin: 11
 • Ngọc: 81
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00997

 • Khung:
 • Tướng: 19
 • Skin: 5
 • Ngọc: 42
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
132.600CARD 110.000ATM
 • Tướng: 19
 • Skin: 5
 • Ngọc: 42
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00908

 • Khung:
 • Tướng: 21
 • Skin: 7
 • Ngọc: 63
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
132.600CARD 110.000ATM
 • Tướng: 21
 • Skin: 7
 • Ngọc: 63
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00907

 • Khung:
 • Tướng: 23
 • Skin: 8
 • Ngọc: 63
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
132.600CARD 110.000ATM
 • Tướng: 23
 • Skin: 8
 • Ngọc: 63
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00895

 • Khung:
 • Tướng: 23
 • Skin: 7
 • Ngọc: 69
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
132.600CARD 110.000ATM
 • Tướng: 23
 • Skin: 7
 • Ngọc: 69
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00757

 • Khung:
 • Tướng: 23
 • Skin: 7
 • Ngọc: 63
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
132.600CARD 110.000ATM
 • Tướng: 23
 • Skin: 7
 • Ngọc: 63
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00723

 • Khung:
 • Tướng: 19
 • Skin: 7
 • Ngọc: 76
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
132.600CARD 110.000ATM
 • Tướng: 19
 • Skin: 7
 • Ngọc: 76
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00673

 • Khung:
 • Tướng: 10
 • Skin: 4
 • Ngọc: 65
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
132.600CARD 110.000ATM
 • Tướng: 10
 • Skin: 4
 • Ngọc: 65
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2
Chát Với Admin Hỗ Trợ