NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Nguyễn Chung Acc#00901 91.800CARD
Zhao Yun Acc#01260 60.000CARD
TB Đặng Acc#00808 45.900CARD
Manh Pham Acc#01429 18.000CARD
Duy Toàn Acc#00127 91.800CARD
le quoc tri Acc#01478 18.000CARD
Út Qua Acc#03036 780.000CARD
Trần Kiên Cường Acc#01070 66.300CARD
Trần Hải Nam Acc#01074 66.300CARD
Lê Văn Tuấn Acc#01257 120.000CARD
Linh Dương Acc#01611 30.000CARD
Quocthao Acc#01530 36.000CARD
ngocson123 Acc#01624 12.000CARD
Độc Bước Acc#01456 24.000CARD
ngocson123 Acc#02226 108.000CARD
ngocson123 Acc#01186 76.500CARD
Nguyễn Thị Thanh Acc#01300 60.000CARD
Nguyễn Thị Thanh Acc#01579 30.000CARD
Phạm Thành Tiến Acc#01374 30.000CARD
sang Acc#00002 40.800CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 00008

ac008

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 9
 • Skin: 1
 • Ngọc: 48
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.400CARD 20.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 9
 • Skin: 1
 • Ngọc: 48
 • Vàng: 5758
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00007

ac007

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 9
 • Skin: 1
 • Ngọc: 48
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
15.300CARD 20.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 9
 • Skin: 1
 • Ngọc: 48
 • Vàng: 5758
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00006

ac006

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 8
 • Skin: 2
 • Ngọc: 33
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
15.300CARD 20.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 8
 • Skin: 2
 • Ngọc: 33
 • Vàng: 745
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00005

acc005

 • Rank: Vàng 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 14
 • Skin: 3
 • Ngọc: 53
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
35.700CARD 30.000ATM
 • Rank: Vàng 2
 • Tướng: 14
 • Skin: 3
 • Ngọc: 53
 • Vàng: 5120
 • Khung: Không
Chát Với Admin Hỗ Trợ