NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Tran AnhPhi Acc#00360 34.000CARD
Kẻ Bất Dung Thứ Acc#01754 70.000CARD
Hao Nguyen Acc#01941 10.000CARD
Phuc Diem Acc#01999 40.000CARD
Sơn Đỗ Acc#02089 250.000CARD
Nguyễn Vũ Tuyết Khanh Acc#01515 80.000CARD
Phuc Acc#00550 93.500CARD
Huu Loc Acc#02173 20.000CARD
Phan Thanh Sang Acc#01496 100.000CARD
Nguyễn Hải Nam Acc#01939 40.000CARD
Khoi Nguyen Acc#02137 10.000CARD
nguyenvanvinh Acc#01729 100.000CARD
dai pham Acc#02003 60.000CARD
Dung Quất Bình Sơn Acc#01307 100.000CARD
Huỳnh Gia Huy Acc#02046 100.000CARD
Tú Akira Acc#00014 17.000CARD
Phan Tuấn Anh Acc#01393 40.000CARD
Nghĩa Trung Acc#00135 102.000CARD
Kyanh Nguyen Acc#02000 5.000CARD
Kyanh Nguyen Acc#00059 34.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 01087

acc1087

 • Rank: Vàng 3>>> 2 bảng ngọc 90
 • Khung: Không
 • Tướng: 18
 • Skin: 10
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
629.000CARD 510.000ATM
 • Rank: Vàng 3>>> 2 bảng ngọc 90
 • Tướng: 18
 • Skin: 10
 • Ngọc: 90
 • Vàng: 3455
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00498

acc498

 • Rank: Vàng 4
 • Khung: Không
 • Tướng: 22
 • Skin: 9
 • Ngọc: 84
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
637.500CARD 510.000ATM
 • Rank: Vàng 4
 • Tướng: 22
 • Skin: 9
 • Ngọc: 84
 • Vàng: 4461
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00497

acc497

 • Rank: Vàng 4
 • Khung: Không
 • Tướng: 18
 • Skin: 11
 • Ngọc: 60
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
450.500CARD 370.000ATM
 • Rank: Vàng 4
 • Tướng: 18
 • Skin: 11
 • Ngọc: 60
 • Vàng: 3873
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00482

acc482

 • Rank: Vàng 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 22
 • Skin: 9
 • Ngọc: 74
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
425.000CARD 340.000ATM
 • Rank: Vàng 2
 • Tướng: 22
 • Skin: 9
 • Ngọc: 74
 • Vàng: 7969
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00400

acc400

 • Rank: Bạc 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 28
 • Skin: 12
 • Ngọc: 56
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
561.000CARD 450.000ATM
 • Rank: Bạc 1
 • Tướng: 28
 • Skin: 12
 • Ngọc: 56
 • Vàng: 18015
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00232

acc232

 • Rank: Kim Cương 5
 • Khung: Không
 • Tướng: 16
 • Skin: 6
 • Ngọc: 81
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
850.000CARD 680.000ATM
 • Rank: Kim Cương 5
 • Tướng: 16
 • Skin: 6
 • Ngọc: 81
 • Vàng: 421
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00206

acc203

 • Rank: Vàng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 19
 • Skin: 3
 • Ngọc: 54
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
178.500CARD 150.000ATM
 • Rank: Vàng 3
 • Tướng: 19
 • Skin: 3
 • Ngọc: 54
 • Vàng: 11830
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00543

acc543

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 31
 • Skin: 9
 • Ngọc: 62
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
399.500CARD 320.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 31
 • Skin: 9
 • Ngọc: 62
 • Vàng: 2099
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00503

acc503

 • Rank: Vàng 4
 • Khung: Không
 • Tướng: 19
 • Skin: 12
 • Ngọc: 58
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
714.000CARD 580.000ATM
 • Rank: Vàng 4
 • Tướng: 19
 • Skin: 12
 • Ngọc: 58
 • Vàng: 11872
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00231

acc231

 • Rank: Vàng 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 27
 • Skin: 13
 • Ngọc: 77
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
365.500CARD 300.000ATM
 • Rank: Vàng 2
 • Tướng: 27
 • Skin: 13
 • Ngọc: 77
 • Vàng: 83
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02226

acc2226

 • Rank: Vàng 4
 • Khung: Không
 • Tướng: 13
 • Skin: 7
 • Ngọc: 56
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
180.000CARD 150.000ATM
 • Rank: Vàng 4
 • Tướng: 13
 • Skin: 7
 • Ngọc: 56
 • Vàng: 9176
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02209

acc2209

 • Rank: Bạc 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 12
 • Skin: 1
 • Ngọc: 29
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
40.000CARD 40.000ATM
 • Rank: Bạc 2
 • Tướng: 12
 • Skin: 1
 • Ngọc: 29
 • Vàng: 1923
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02186

acc2186

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 15
 • Skin: 2
 • Ngọc: 30
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
50.000CARD 40.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 15
 • Skin: 2
 • Ngọc: 30
 • Vàng: 523
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02162

acc2162

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 8
 • Skin: 1
 • Ngọc: 15
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 8
 • Skin: 1
 • Ngọc: 15
 • Vàng: 188
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02160

acc2160

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 16
 • Skin: 3
 • Ngọc: 65
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
50.000CARD 40.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 16
 • Skin: 3
 • Ngọc: 65
 • Vàng: 3100
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02155

acc2155

 • Rank: Bạc 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 15
 • Skin: 3
 • Ngọc: 41
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
50.000CARD 40.000ATM
 • Rank: Bạc 2
 • Tướng: 15
 • Skin: 3
 • Ngọc: 41
 • Vàng: 10876
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02139

acc2139

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 7
 • Skin: 0
 • Ngọc: 17
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
10.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 7
 • Skin: 0
 • Ngọc: 17
 • Vàng: 562
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02124

acc2124

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 7
 • Skin: 1
 • Ngọc: 16
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 7
 • Skin: 1
 • Ngọc: 16
 • Vàng: 1751
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02113

acc2113

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 28
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Đồng 2
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 28
 • Vàng: 10234
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02111

acc2111

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 17
 • Skin: 5
 • Ngọc: 46
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
60.000CARD 50.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 17
 • Skin: 5
 • Ngọc: 46
 • Vàng: 5226
 • Khung: Không
Chát Với Admin Hỗ Trợ