NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Lê hữu Bình Acc#02241 100.000CARD
Đức Acc#01996 180.000CARD
Khắc Tùng Acc#01797 20.000CARD
Đồng dũng Acc#02127 20.000CARD
Phuongnam Acc#02253 10.000CARD
baonguyen Acc#02143 20.000CARD
Phát Acc#02138 20.000CARD
buitrinhcongnghia Acc#01272 150.000CARD
Ledo Acc#02193 20.000CARD
Nguyền Hoàng Nam Acc#02208 5.000CARD
Nguyền Hoàng Nam Acc#02031 10.000CARD
Nguyền Hoàng Nam Acc#02064 35.000CARD
dai pham Acc#01850 180.000CARD
Vũ Tường Acc#02071 20.000CARD
Minh Cường Acc#02121 100.000CARD
Tinh Acc#01968 100.000CARD
nguyen quoc bao Acc#02098 20.000CARD
thangkhung Acc#02190 10.000CARD
ロ あ 用し Acc#00993 195.500CARD
Nguyễn Quân Acc#02197 10.000CARD

Video hướng dẫn

ACC#02303

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Mã số Acc # 01811

 • Khung:
 • Tướng: 21
 • Skin: 6
 • Ngọc: 59
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
150.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 21
 • Skin: 6
 • Ngọc: 59
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01691

 • Khung:
 • Tướng: 20
 • Skin: 6
 • Ngọc: 67
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
150.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 20
 • Skin: 6
 • Ngọc: 67
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01667

 • Khung:
 • Tướng: 21
 • Skin: 10
 • Ngọc: 80
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
150.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 21
 • Skin: 10
 • Ngọc: 80
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01650

 • Khung:
 • Tướng: 20
 • Skin: 10
 • Ngọc: 66
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
150.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 20
 • Skin: 10
 • Ngọc: 66
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01305

 • Khung:
 • Tướng: 17
 • Skin: 5
 • Ngọc: 56
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
150.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 17
 • Skin: 5
 • Ngọc: 56
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01146

 • Khung:
 • Tướng: 20
 • Skin: 6
 • Ngọc: 49
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
148.750CARD 120.000ATM
 • Tướng: 20
 • Skin: 6
 • Ngọc: 49
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01032

 • Khung:
 • Tướng: 17
 • Skin: 4
 • Ngọc: 56
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
148.750CARD 120.000ATM
 • Tướng: 17
 • Skin: 4
 • Ngọc: 56
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00885

 • Khung:
 • Tướng: 20
 • Skin: 8
 • Ngọc: 66
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
148.750CARD 120.000ATM
 • Tướng: 20
 • Skin: 8
 • Ngọc: 66
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2
Chát Với Admin Hỗ Trợ