NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Lê hữu Bình Acc#02241 100.000CARD
Đức Acc#01996 180.000CARD
Khắc Tùng Acc#01797 20.000CARD
Đồng dũng Acc#02127 20.000CARD
Phuongnam Acc#02253 10.000CARD
baonguyen Acc#02143 20.000CARD
Phát Acc#02138 20.000CARD
buitrinhcongnghia Acc#01272 150.000CARD
Ledo Acc#02193 20.000CARD
Nguyền Hoàng Nam Acc#02208 5.000CARD
Nguyền Hoàng Nam Acc#02031 10.000CARD
Nguyền Hoàng Nam Acc#02064 35.000CARD
dai pham Acc#01850 180.000CARD
Vũ Tường Acc#02071 20.000CARD
Minh Cường Acc#02121 100.000CARD
Tinh Acc#01968 100.000CARD
nguyen quoc bao Acc#02098 20.000CARD
thangkhung Acc#02190 10.000CARD
ロ あ 用し Acc#00993 195.500CARD
Nguyễn Quân Acc#02197 10.000CARD

Video hướng dẫn

ACC#02253

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Mã số Acc # 00371

 • Khung:
 • Tướng: 11
 • Skin: 2
 • Ngọc: 50
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
106.250CARD 90.000ATM
 • Tướng: 11
 • Skin: 2
 • Ngọc: 50
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00076

 • Khung:
 • Tướng: 17
 • Skin: 4
 • Ngọc: 62
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
106.250CARD 90.000ATM
 • Tướng: 17
 • Skin: 4
 • Ngọc: 62
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00063

 • Khung:
 • Tướng: 17
 • Skin: 4
 • Ngọc: 58
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
106.250CARD 90.000ATM
 • Tướng: 17
 • Skin: 4
 • Ngọc: 58
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01227

 • Khung:
 • Tướng: 7
 • Skin: 1
 • Ngọc: 34
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
102.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 7
 • Skin: 1
 • Ngọc: 34
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01225

 • Khung:
 • Tướng: 17
 • Skin: 5
 • Ngọc: 68
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
102.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 17
 • Skin: 5
 • Ngọc: 68
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01202

 • Khung:
 • Tướng: 7
 • Skin: 1
 • Ngọc: 43
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
102.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 7
 • Skin: 1
 • Ngọc: 43
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01195

 • Khung:
 • Tướng: 17
 • Skin: 2
 • Ngọc: 63
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
102.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 17
 • Skin: 2
 • Ngọc: 63
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01079

 • Khung:
 • Tướng: 14
 • Skin: 1
 • Ngọc: 41
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
102.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 14
 • Skin: 1
 • Ngọc: 41
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2
Chát Với Admin Hỗ Trợ