NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Lê hữu Bình Acc#02241 100.000CARD
Đức Acc#01996 180.000CARD
Khắc Tùng Acc#01797 20.000CARD
Đồng dũng Acc#02127 20.000CARD
Phuongnam Acc#02253 10.000CARD
baonguyen Acc#02143 20.000CARD
Phát Acc#02138 20.000CARD
buitrinhcongnghia Acc#01272 150.000CARD
Ledo Acc#02193 20.000CARD
Nguyền Hoàng Nam Acc#02208 5.000CARD
Nguyền Hoàng Nam Acc#02031 10.000CARD
Nguyền Hoàng Nam Acc#02064 35.000CARD
dai pham Acc#01850 180.000CARD
Vũ Tường Acc#02071 20.000CARD
Minh Cường Acc#02121 100.000CARD
Tinh Acc#01968 100.000CARD
nguyen quoc bao Acc#02098 20.000CARD
thangkhung Acc#02190 10.000CARD
ロ あ 用し Acc#00993 195.500CARD
Nguyễn Quân Acc#02197 10.000CARD

Video hướng dẫn

ACC#02243

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Mã số Acc # 01204

 • Khung:
 • Tướng: 22
 • Skin: 8
 • Ngọc: 70
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
272.000CARD 220.000ATM
 • Tướng: 22
 • Skin: 8
 • Ngọc: 70
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00945

 • Khung:
 • Tướng: 22
 • Skin: 6
 • Ngọc: 66
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
272.000CARD 220.000ATM
 • Tướng: 22
 • Skin: 6
 • Ngọc: 66
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00935

 • Khung:
 • Tướng: 22
 • Skin: 16
 • Ngọc: 72
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
272.000CARD 220.000ATM
 • Tướng: 22
 • Skin: 16
 • Ngọc: 72
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00927

 • Khung:
 • Tướng: 20
 • Skin: 6
 • Ngọc: 66
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
272.000CARD 220.000ATM
 • Tướng: 20
 • Skin: 6
 • Ngọc: 66
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00909

 • Khung:
 • Tướng: 18
 • Skin: 6
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
272.000CARD 220.000ATM
 • Tướng: 18
 • Skin: 6
 • Ngọc: 90
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00841

 • Khung:
 • Tướng: 24
 • Skin: 10
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
272.000CARD 220.000ATM
 • Tướng: 24
 • Skin: 10
 • Ngọc: 90
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00020

 • Khung:
 • Tướng: 23
 • Skin: 10
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
272.000CARD 220.000ATM
 • Tướng: 23
 • Skin: 10
 • Ngọc: 90
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01136

 • Khung:
 • Tướng: 23
 • Skin: 8
 • Ngọc: 82
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
263.500CARD 220.000ATM
 • Tướng: 23
 • Skin: 8
 • Ngọc: 82
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2
Chát Với Admin Hỗ Trợ