NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Trankimtyphu Tran Kim Acc#01723 18.000CARD
Phamhuutruong Acc#00003 86.700CARD
Triết Minh Acc#01947 18.000CARD
Nguyễn Phương Acc#01398 50.000CARD
San Hoàng Acc#01938 20.000CARD
Nguyễn Đức Acc#01466 40.000CARD
Trần Tình Acc#01284 20.000CARD
Vu Quoc Anh Acc#02111 60.000CARD
Loc Nguyen Acc#01669 20.000CARD
Sky Blue Acc#01798 5.000CARD
Sky Blue Acc#01360 15.000CARD
Nhan Vo Acc#00210 34.000CARD
Khoa Lê Acc#01740 20.000CARD
Duong Acc#01792 10.000CARD
Duong Acc#01808 5.000CARD
Duong Acc#01735 5.000CARD
Kyanh Nguyen Acc#00045 21.250CARD
NNguyễn Văn Trung Hiếu Acc#02030 40.000CARD
NNguyễn Văn Trung Hiếu Acc#01925 120.000CARD
hieunguyen Acc#01105 170.000CARD

Video hướng dẫn

ACC#02243

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Mã số Acc # 00929

 • Khung:
 • Tướng: 27
 • Skin: 14
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
270.300CARD 220.000ATM
 • Tướng: 27
 • Skin: 14
 • Ngọc: 90
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00497

 • Khung:
 • Tướng: 18
 • Skin: 11
 • Ngọc: 60
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
270.300CARD 220.000ATM
 • Tướng: 18
 • Skin: 11
 • Ngọc: 60
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00721

 • Khung:
 • Tướng: 18
 • Skin: 5
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
265.200CARD 220.000ATM
 • Tướng: 18
 • Skin: 5
 • Ngọc: 90
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00939

 • Khung:
 • Tướng: 24
 • Skin: 14
 • Ngọc: 60
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
255.000CARD 210.000ATM
 • Tướng: 24
 • Skin: 14
 • Ngọc: 60
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00482

 • Khung:
 • Tướng: 22
 • Skin: 9
 • Ngọc: 74
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
255.000CARD 210.000ATM
 • Tướng: 22
 • Skin: 9
 • Ngọc: 74
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01927

 • Khung:
 • Tướng: 19
 • Skin: 14
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
252.000CARD 210.000ATM
 • Tướng: 19
 • Skin: 14
 • Ngọc: 90
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00768

 • Khung:
 • Tướng: 17
 • Skin: 9
 • Ngọc: 60
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
249.900CARD 200.000ATM
 • Tướng: 17
 • Skin: 9
 • Ngọc: 60
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00505

 • Khung:
 • Tướng: 25
 • Skin: 5
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
249.900CARD 200.000ATM
 • Tướng: 25
 • Skin: 5
 • Ngọc: 90
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2
Chát Với Admin Hỗ Trợ