NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Lê hữu Bình Acc#02241 100.000CARD
Đức Acc#01996 180.000CARD
Khắc Tùng Acc#01797 20.000CARD
Đồng dũng Acc#02127 20.000CARD
Phuongnam Acc#02253 10.000CARD
baonguyen Acc#02143 20.000CARD
Phát Acc#02138 20.000CARD
buitrinhcongnghia Acc#01272 150.000CARD
Ledo Acc#02193 20.000CARD
Nguyền Hoàng Nam Acc#02208 5.000CARD
Nguyền Hoàng Nam Acc#02031 10.000CARD
Nguyền Hoàng Nam Acc#02064 35.000CARD
dai pham Acc#01850 180.000CARD
Vũ Tường Acc#02071 20.000CARD
Minh Cường Acc#02121 100.000CARD
Tinh Acc#01968 100.000CARD
nguyen quoc bao Acc#02098 20.000CARD
thangkhung Acc#02190 10.000CARD
ロ あ 用し Acc#00993 195.500CARD
Nguyễn Quân Acc#02197 10.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 01087

acc1087

 • Rank: Vàng 3>>> 2 bảng ngọc 90
 • Khung: Không
 • Tướng: 18
 • Skin: 10
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
629.000CARD 510.000ATM
 • Rank: Vàng 3>>> 2 bảng ngọc 90
 • Tướng: 18
 • Skin: 10
 • Ngọc: 90
 • Vàng: 3455
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00966

acc966

 • Rank: Vàng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 40
 • Skin: 20
 • Ngọc: 65
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.615.000CARD 1.300.000ATM
 • Rank: Vàng 3
 • Tướng: 40
 • Skin: 20
 • Ngọc: 65
 • Vàng: 9699
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00610

acc610

 • Rank: Vàng 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 16
 • Skin: 8
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
637.500CARD 510.000ATM
 • Rank: Vàng 2
 • Tướng: 16
 • Skin: 8
 • Ngọc: 90
 • Vàng: 1804
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00499

acc499

 • Rank: Vàng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 37
 • Skin: 17
 • Ngọc: 69
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.200.000CARD 960.000ATM
 • Rank: Vàng 3
 • Tướng: 37
 • Skin: 17
 • Ngọc: 69
 • Vàng: 14107
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00498

acc498

 • Rank: Vàng 4
 • Khung: Không
 • Tướng: 22
 • Skin: 9
 • Ngọc: 84
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
637.500CARD 510.000ATM
 • Rank: Vàng 4
 • Tướng: 22
 • Skin: 9
 • Ngọc: 84
 • Vàng: 4461
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00497

acc497

 • Rank: Vàng 4
 • Khung: Không
 • Tướng: 18
 • Skin: 11
 • Ngọc: 60
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
450.500CARD 370.000ATM
 • Rank: Vàng 4
 • Tướng: 18
 • Skin: 11
 • Ngọc: 60
 • Vàng: 3873
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00482

acc482

 • Rank: Vàng 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 22
 • Skin: 9
 • Ngọc: 74
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
425.000CARD 340.000ATM
 • Rank: Vàng 2
 • Tướng: 22
 • Skin: 9
 • Ngọc: 74
 • Vàng: 7969
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00400

acc400

 • Rank: Bạc 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 28
 • Skin: 12
 • Ngọc: 56
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
561.000CARD 450.000ATM
 • Rank: Bạc 1
 • Tướng: 28
 • Skin: 12
 • Ngọc: 56
 • Vàng: 18015
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00232

acc232

 • Rank: Kim Cương 5
 • Khung: Không
 • Tướng: 16
 • Skin: 6
 • Ngọc: 81
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
850.000CARD 680.000ATM
 • Rank: Kim Cương 5
 • Tướng: 16
 • Skin: 6
 • Ngọc: 81
 • Vàng: 421
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00206

acc203

 • Rank: Vàng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 19
 • Skin: 3
 • Ngọc: 54
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
178.500CARD 150.000ATM
 • Rank: Vàng 3
 • Tướng: 19
 • Skin: 3
 • Ngọc: 54
 • Vàng: 11830
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00543

acc543

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 31
 • Skin: 9
 • Ngọc: 62
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
399.500CARD 320.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 31
 • Skin: 9
 • Ngọc: 62
 • Vàng: 2099
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00503

acc503

 • Rank: Vàng 4
 • Khung: Không
 • Tướng: 19
 • Skin: 12
 • Ngọc: 58
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
714.000CARD 580.000ATM
 • Rank: Vàng 4
 • Tướng: 19
 • Skin: 12
 • Ngọc: 58
 • Vàng: 11872
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00231

acc231

 • Rank: Vàng 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 27
 • Skin: 13
 • Ngọc: 77
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
365.500CARD 300.000ATM
 • Rank: Vàng 2
 • Tướng: 27
 • Skin: 13
 • Ngọc: 77
 • Vàng: 83
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02303

acc2303

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 15
 • Skin: 2
 • Ngọc: 33
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
50.000CARD 40.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 15
 • Skin: 2
 • Ngọc: 33
 • Vàng: 7172
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02298

acc2298

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 11
 • Skin: 1
 • Ngọc: 22
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 11
 • Skin: 1
 • Ngọc: 22
 • Vàng: 11763
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02291

acc2291

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 5
 • Skin: 0
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
5.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 5
 • Skin: 0
 • Ngọc: 10
 • Vàng: 1473
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02250

acc2250

 • Rank: Bạc 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 18
 • Skin: 8
 • Ngọc: 69
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.000CARD 80.000ATM
 • Rank: Bạc 1
 • Tướng: 18
 • Skin: 8
 • Ngọc: 69
 • Vàng: 2980
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02243

acc2243

 • Rank: Vàng 4
 • Khung: Không
 • Tướng: 19
 • Skin: 7
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
180.000CARD 150.000ATM
 • Rank: Vàng 4
 • Tướng: 19
 • Skin: 7
 • Ngọc: 90
 • Vàng: 3461
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02240

acc2240

 • Rank: Bạch Kim 5
 • Khung: Không
 • Tướng: 26
 • Skin: 12
 • Ngọc: 68
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
230.000CARD 190.000ATM
 • Rank: Bạch Kim 5
 • Tướng: 26
 • Skin: 12
 • Ngọc: 68
 • Vàng: 9206
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02237

acc2237

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 15
 • Skin: 7
 • Ngọc: 52
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
50.000CARD 40.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 15
 • Skin: 7
 • Ngọc: 52
 • Vàng: 5011
 • Khung: Không
Chát Với Admin Hỗ Trợ